Activiteiten

De vereniging zet zich in voor het behoud, de verspreiding en de promotie van de lokale zwarte bij (apis mellifera mellifera). Om dat mogelijk te maken onderhouden we bevruchtingsstations. Ook verkopen sommige leden volken of kernvolkjes. De bevruchting hebben we afgelopen jaar samen de de vereniging de duurzame bij georganiseerd op de locatie bij Natuurmonumenten in het Leuvenumse bos. Omdat in Mander ons bevruchtingsstations belaagt werd door andere rassen hebben we de mogelijkheid aangegrepen om het station naar de “Goudkamp”, te Oud Ootmarsum aan de grens  te  verplaatsen. Hierbij is zeker  de 5 km. in acht genomen.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, dmv. omlarven nieuw bloed in te brengen. Op de Veluwe hebben veel eigen en aangekochte koninginnen genoten van de darren van de Veenendaalse zwarte bijenclub. We hebben ook een cubitaal-index onderzoek gedaan en er is uitgekomen dat  onze “Zwarte Bij” als ras is teruggelopen . Vandaar dat we bezig zijn om nieuw bloed in te brengen.

In de komende jaren willen we proberen om koninginnen aan te gaan bieden binnen de vereniging. Wij hopen dat er in uw midden mensen zijn die zich kunnen en willen inzetten voor de teelt van die koninginnen. Het is niet de bedoeling om dat allemaal zo strak in te richten als bij het Bee-breed programma (zie beebreed.eu)  maar bedoeld om het mensen makkelijk te maken om hun volken zwart te houden of zwart te maken. Wij hopen met die koninginnen in een aantal jaar een groep van imkers te creeren die ook vegers/afleggers (F1 of hoger) kunnen aanbieden voor geinterseerden die met een klein volkje willen beginnen. Natuurlijk  willen we ook de bevruchting op het station mogelijk houden voor de leden. Op die manier kunnen we de beschikbaarheid van zwarte bijen vergroten zonder dat al het werk op een (te) kleine groep mensen terecht komt.

Voor de promotie van de zwarte bij zullen we een website opzetten met daarop de geschiedenis van onze zwarte bij en links naar de verschillende andere zwarte bijen. De website zal in eerste instantie vooral fungeren als centraal contactpunt voor geintresseerden en als verzamelpunt van informatie. Wij hopen in de toekomst via de website mensen en activteiten te verbinden en waar mogelijk via email te communiceren.

Wij hopen dat wij op Uw steun kunnen blijven rekenen in de vorm van een bescheiden contributie en, minstens zo belangrijk, in de vorm van Uw particpatie bij activiteiten voor de verspreiding van de zwarte bij, de kennis over deze bij of het belang van biodiversiteit van de bijenpopulatie in het algemeen.

Hartelijke groeten namens het nieuwe bestuur: dhr. M. Snijders (voorzitter), dhr. H. Offerhaus (secretaris),  Lütwich Asbreuk (penningmeester). Dhr. D. Kuperis betrokken bij het onderoud van de bevruchting in Ootmarsum.