Nieuwe vereniging, samen met de Duurzame bij

Zoals eerder aangekondigd en met mandaat va de ALV richten we samen met de Duurzame bij een nieuwe vereniging op voor bundeling van kennis en ervaring van teelt en selectie.:

Naam: “’t Landras, de inheemse donkere bij Apis mellifera mellifera”

Doel: Behoud en verbetering van Apis mellifera mellifera populatie in NL

Door:  

Inventarisatie Apis mellifera mellifera in NL

 Stamboek opstellen voor Apis mellifera mellifera

 Samenwerking Teeltgroepen en bevruchtingsstations

 Certificering van stamboek koninginnen

De leden van het landras zullen automatisch overgaan naar de nieuwe vereniging. De betrokkenen bij de Duurzame bij (was een stichting zonder leden) zullen worden aangeschreven met de vraag om lid te worden. Aanmelden kan via landras of de duurzame bij.

Activiteiten 2019

Beste mensen,

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om volken te laten bevruchten op de verschillende stations. Dat kan met eigen koninginnen of bijvoorbeeld via omlarven van zwarte larfjes bij de Duurzame bij (http://www.duurzamebij.nl/uncategorized/teeltperiodes-neeltje-jans-2019/)

Er zijn drie periodes die beginnen met omlarven op 9 mei, 30 mei en 20 juni. De bijbehorende bevruchtings momenten beginnen dan op 25mei, 15 juni en 6 juli.

Voor de andere iniatieven, lees de notulen van de ALV van 30 Maart

Hartelijke groeten,

Herman