Lidmaatschap/steun

Als U lid wil worden van de vereniging of de vereniging op andere wijze de vereniging wil steunen dan graag een email sturen aan Dhr. Herman Offerhaus (info@landras.nl). De contributie (10,=) of losse giften kunnen worden overgemaakt aan de peningmeester: Dhr. L.Asbreuk. Tw.Imkersclub “T Landras” Losser op NL 30RABO 0130 3855 57